Dosis 2/2020

Farmaseuttinen aikakauskirja vol. 36 nro 2/2020. Julkaistu 16.6.2020

Jaa koko lehti:

Lehden sisältö

Pääkirjoitus
Lenita Jokinen
Apteekkien rooli terveydenhuollossa

Jaa tämä artikkeli:


Charlotta Sandler
Kriisi luo uusia mahdollisuuksia

Jaa tämä artikkeli:


Alkuperäistutkimukset
Outi Pirinen, Riitta Ahonen, Johanna Timonen
Sähköisten reseptien uudistamiskäytännöt ja lääkehoidon seuranta uudistamisen yhteydessä –haastattelututkimus suomalaisissa apteekeissa

Jaa tämä artikkeli:


Hanna Kalliomäki, Marja Airaksinen, Maarit Dimitrow
Apteekki terveydenhuollon palveluketjussa – tutkimus Vantaan sote-palveluvastaaville

Jaa tämä artikkeli:


Katsaukset
Annika Valtola, Raisa Laaksonen
Kliinisen farmasian palveluiden kohdentaminen sairaaloissa sähköisten potilaiden priorisointityökalujen avulla

Jaa tämä artikkeli:


Jaana Rysä, Elise Lehtonen, Anna-Maija Tolppanen, Janne Hukkanen
Tiatsididiureettien käyttö suurentaa luuntiheyttä ja pienentää murtumariskiä – järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi

Jaa tämä artikkeli:


Jasmin Vartiainen, Viivi Snellman, Eila Laukkanen, Anne Lecklin
Näyttö masennuslääkkeiden hyödyistä lapsen ja nuoren masennuksen hoidossa vähäinen

Jaa tämä artikkeli:


Väitöskirjakatsaukset
Outi Laatikainen
Lääkkeisiin liittyvät haittatapahtumat terveydenhuollossa

Jaa tämä artikkeli: