Dosis 4/2021

Farmaseuttinen aikakauskirja vol. 37 nro 4/2021

Jaa koko lehti:

Lehden sisältö

Pääkirjoitus
Ulla Närhi
Miten tutkimusta voidaan hyödyntää lääkepoliittisessa päätöksenteossa?

Jaa tämä artikkeli:


ALKUPERÄISTUTKIMUKSET
Nina Backman, Jaana Haapalainen, Raisa Laaksonen
Miksi hakea apteekkilupaa? – Kyselytutkimus tuoreiden apteekkareiden työ- ja uratyytyväisyydestä

Jaa tämä artikkeli:


Teija Vuorinen, Riitta Ahonen, Johanna Timonen
Miten apteekeissa toimitaan reseptien uudistamisessa? – Tutkimus uudistamiskäytännöistä ja lääkehoidon seurannasta opetusapteekeissa

Jaa tämä artikkeli:


Miia Tiihonen, Kirsti Laitinen, Marja Silén-Lipponen, Taru Kekoni, Terhi Saaranen
Lääkehoidon haasteet iäkkäiden kotihoidossa – moniammatillinen suursimulaatio

Jaa tämä artikkeli:


Leena Riukka, Marketta Rouvinen, Marja Airaksinen, Juha Puustinen, Sirkku Lavonius, Terhi Toivo
Terveydentila- ja toimintakykymittareiden hyödyntäminen lääkehoidon toteutuksessa iäkkäiden kotihoidossa

Jaa tämä artikkeli:


TIETEELLINEN KOMMENTTI
Juha Laine
Kustannusvaikuttavuus, arvoperusteinen terveydenhuolto ja arvon arviointi

Jaa tämä artikkeli:


MUUTA

Kirjoita teemanumeroon!

Jaa tämä artikkeli:Contribute to the Special issue!

Jaa tämä artikkeli:Refereet 2021

Jaa tämä artikkeli: