Dosis 3/2020

Teema: Lääkkeet ja ympäristö Farmaseuttinen aikakauskirja vol. 36 nro 3/2020. Julkaistu 25.9.2020

Jaa koko lehti:

Lehden sisältö

Pääkirjoitus
Jari Yli-Kauhaluoma, Tiina Sikanen

Ympäristön lääkejäämät: toivoa on, tietoa vain rajallisesti

Jaa tämä artikkeli:


Outi Lapatto-Reiniluoto, Anneli Törrönen

Ympäristötietoisuus lääkkeitä määrättäessä

Jaa tämä artikkeli:


Lääkejäämien esiintyminen ympäristössä ja ympäristöriskinarviointi
Lauri Äystö, Ville Junttila, Katri Siimes, Noora Perkola

ALKUPERÄISTUTKIMUS
Lääkeaineiden esiintyminen ja riskit Vantaanjoen vesistössä

Jaa tämä artikkeli:


Pius Kairigo, Cecilia Muriuki , Elijah Ngumba, James Raude, Anthony Gachanja, Tuula Tuhkanen

ALKUPERÄISTUTKIMUS
Presence of antimicrobial pharmaceutical residues in various environmental compartments in selected Finnish, Kenyan and Zambian sites

Jaa tämä artikkeli:


Tea Pihlaja, Sanna Niemissalo, Tiina Sikanen

ALKUPERÄISTUTKIMUS
Vesiympäristön antibioottijäämien aiheuttama sytokromi P450 -entsyymien inhibitio kaloissa

Jaa tämä artikkeli:


Heidi Ahkola, Lauri Äystö, Sanja Karlsson, Tea Pihlaja, Sari Kauppi

TIETEELLINEN KOMMETTI
Lääkeaineiden ympäristöriskin arvioinnin epävarmuuslähteitä

Jaa tämä artikkeli:


Lääkeainejäämien eliminointi ja ympäristövaikutusten hallinta
Mika Mänttäri, Kimmo Arola, Timo Vornamo, Petri Ajo, Mari Kallioinen

ALKUPERÄISTUTKIMUS
Lääkeaineiden poiston yhdyskuntajätevesistä mahdollistavat tekniikat

Jaa tämä artikkeli:


Heidi Ahkola, Päivi Fjäder, Noora Perkola, Lauri Äystö, Sari Kauppi

TIETEELLINEN KOMMENTTI
Lääkeainejäämät lietteiden kierrätyksessä

Jaa tämä artikkeli:


Petteri Halli, Marja Rinne, Mari Lundström

KATSAUS
Kestävän kehityksen mukainen lääkepakkaus perustuu alumiinin kierrätykseen

Jaa tämä artikkeli:


Mirella Miettinen

KATSAUS
Kestävien julkisten lääkehankintojen komponentit

Jaa tämä artikkeli:


Eeva Teräsalmi, Tiina Sikanen, Reijo Kärkkäinen, Lauri Äystö, Jukka Mehtonen, Virpi Virtanen, Taina Nystén

KATSAUS
Lääkkeiden ympäristövaikutusten hallinta sääntelyn avulla

Jaa tämä artikkeli:


Ympäristötieto käyttöön
Lasse Alajärvi, Janne Martikainen, Johanna Timonen

ALKUPERÄISTUTKIMUS
Koetaanko lääkkeet ympäristöriskiksi? Väestön lääkkeisiin liittyvä ympäristötietoisuus ja -näkemykset

Jaa tämä artikkeli:


Mella Louhisalmi, Lasse Alajärvi, Janne Martikainen, Johanna Timonen

ALKUPERÄISTUTKIMUS
Suomalaiset palauttavat lääkejätteen apteekkiin –kyselytutkimus käyttämättömien ja vanhentuneiden lääkkeiden hävityskäytännöistä aikuisväestölle

Jaa tämä artikkeli:


Leeni Minkkinen, Elli Leppä, Marika Pohjanoksa-Mäntylä

ALKUPERÄISTUTKIMUS
Lääkkeiden kansallinen ympäristöluokitus – millaista tietoa apteekeissa tarvitaan lääkkeiden ympäristövaikutuksista?

Jaa tämä artikkeli:


Mia Sivén, Outi Lapatto-Reiniluoto, Jaakko Teppo, Eeva Teräsalmi, Tiina Sikanen, Outi Salminen

TIETEELLINEN KOMMENTTI
Generation Green – Ympäristönäkökulmat mukaan farmasian ja lääketieteen koulutukseen

Jaa tämä artikkeli: